מוסדות נוער

המטרה המרכזית שהציבה הפנימייה היא- פיתוח האוטונומיה של היחיד ושל "קבוצת השווים" והעצמתם. לשם כך, על הפנימייה לאפשר את התנאים להתנסויות חברתיות, להעשרה תרבותית, למעורבות חברתית ולמימוש עצמי. בפנימייה פעולים מוסדות נוער שונים, שיחד יוצרים מכלול המהווה שותף פעיל לניהול הקהילה בכפר הירוק. בתחילת השנה נבחרות ועדות הקבוצה בהליך דמוקרטי ע"י חניכי הקבוצה ובהנחיית הצוות.

מועצת הנוער

מועצת הנוער מהווה את גוף העל הכלל מערכתי של חניכי הכפר אשר אחראי על חיי הנוער בכל התחומים. מועצת הנוער מורכבת מכל חברי ועדות הקבוצה הפועלות בכפר הירוק.
מועצת הנוער מתכנסת כאשר מזכירות הנוער מכנסת אותה. מועצת הנוער משמשת כפרלמנט.
מספר המפגשים לאורך השנה הוא בהתאם לצרכים. מזכירות מועצת הנוער
מזכירות הנוער מורכבת מיושבי הראש של ועדות הקבוצה השונות ומנציג נוסף מועדות הקבוצה. יו"ר המזכירות, סגנו והמזכיר נבחרים באופן דמוקרטי ע"י חברי המזכירות.

מזכירות הנוער מרכזת את הנושאים השונים הנוגעים לרווחת החניכים בכפר, לאיכות החיים, לקשר עם קהילת המבוגרים וכדומה. מזכירות הנוער מייצגת את חניכי הכפר הירוק בדיאלוגים השונים המתנהלים בין בני הנוער והמבוגרים. מזכירות הנוער מפקחת על ועדות הכפר השונות וכמו כן ממנה את שופטי בית הדין לנוער. מזכירות הנוער משמשת כרשות מבצעת והחלטותיה מחייבות את כלל חניכי הכפר. היא מתכנסת מידי שבוע והחלטותיה מפורסמות.

ועדת משק

ועדת המשק קשורה למשק החקלאי ולנושא העבודה בכללותו. תפקידה לחזק את הקשר בין המשק לבין ביה"ס והפנימייה, ליזום פעולות חברתיות המחברות ומחזקות קשר זה, ולדאוג לענייני העבודה השוטפים בכפר הירוק. ועדת המשק ממנה את סדרני העבודה והם אחראים בפניה על סידור העבודה במשק ובשירותים. הועדה מתכנסת אחת לשבוע והחלטותיה מפורסמות.

ועדת הבוגרים

ועדת הבוגרים מטפלת בקליטת העלייה, בשילוב בין תרבותי של חניכי הכפר ובקישור בין השכבות הצעירות לבוגרות. כמו כן, היא אחראית על התפקוד השוטף של המדצ"ים. חברי הועדה הם חניכים משכבות יא', יב' והם הועדה היחידה בכפר אשר חבריה אינם נבחרים בבחירות אלא נבחרים על ידי חברי הועדה המסיימים את תפקידם בסוף י"ב.

המד"צים

המדריכים הצעירים נבחרו ע"י הצוות של הקבוצות הבוגרות. תפקידם לטפל באופן ישיר בקליטת התלמידים החדשים בכפר, להקל עליהם בתקופתם הראשונה בכפר, להוות אוזן קשבת ולסייע לצוות החינוכי של הקבוצה בקשר הראשוני עם החניכים החדשים.כמו כן, המד"צים נוטלים חלק בהפעלתו של מרכז המבקרים בכפר

דילוג לתוכן