הסעות תלמידים

מסלולי ההסעה לשנת הלימודים תשפ”א יישלחו במהלך חודש אוגוסט לכל הורי התלמידים במייל.


לפרטים נוספים יש להתקשר למשרד 03-6455641.


למעוניינים, מצורף טופס ביטול הסעות.