כללי בטיחות והתנהגות בכפר הירוק

כללי התנהגות בכפר הירוק

תלמידי הכפר הירוק והוריהם בחרו בכפר הירוק כמוסד חינוכי. בעת הרישום לכפר הירוק, חתמו ההורים והתלמידים על הסכמתם לנהוג בהתאם לכללים ולחוקים שנקבעו על ידי הצוות החינוכי והנהלת הכפר הירוק. 

תלמידי הכפר הירוק נוהגים בכבוד ובסובלנות, במאור פנים ובנדיבות. 

על חברי קהילת הכפר הירוק חלה החובה למנוע ולדווח באופן מיידי על מצבי סיכון לחיי הסובבים אותם כגון: החזקת כלים וחפצים מסוכנים, פגיעה פיזית בגוף, ניסיון אובדני ושימוש בתרופות או בחומרים נרקוטיים.

 

ביטחון ובטיחות בכפר

1. יש להישמע להוראות השומרים ואנשי הביטחון.
2. היציאה והכניסה מותרת אך ורק דרך השערים להולכי רגל.
3. בחציית הכביש שמחוץ לכפר, יש להשתמש בגשר להולכי הרגל.
4. חל איסור חמור על היציאה לים במהלך יום הלימודים. לחניכי הפנימייה חל איסור גוף במהלך כל שעות היממה.
5. השחייה בבריכה היא בשעות הפתיחה ובנוכחות המציל בלבד.
6. יש להימנע מנסיעה בטרמפים.
7. הכניסה לשטח הפנימייה ובית הספר עם רכב אסורה: החנייה מותרת אך ורק בחניונים המורשים.
8. אין להבעיר אש מסוג כלשהו בחדרים ובכתות, (לרבות נרות). הבערת אש בשטח הכפר מחייבת תאום מראש עם קצין הביטחון.
9. חל איסור על אחזקה של אביזרים אשר עלולים לפצוע או לסכן חיי אדם. 
10. כל יציאה מן הכפר תעשה על פי הכללים שנקבעים בבית הספר ובפנימייה (ורק באישור ההורים).

בטיחות חשמל וכיבוי אש בחדרים ובכיתות

1. אין לבצע אלתורים, תיקונים או התקנות במערכת החשמל.
2. כל מכשיר חשמלי המצוי בחדרים מחייב אישור תקינות של חשמלאי הכפר.
3. אנא הקפידו לשמור על תקינות מערכת גילוי האש והעשן. מערכת זו מצילת חיים.
4. חל איסור  על שימוש בציוד כיבוי האש של במקרה חירום. 


שמירה על החי והצומח

בכפר הירוק חיים בעלי חיים שונים, ביניהם גם טווסים ועופות שונים. 
בשנים האחרונות הוקמו בכפר מספר גני מקלט לבעלי חיים והתלמידים אף עוסקים בהשבה של בעליי חיים שמצאו בתי גידול אחרים בעקבות תהליכי העיור באזור. 
עלינו להמשיך ולשמור על הצומח ולהגן על החי.
אסור לרדוף אחרי טווסים, תרנגולות וכל בעל חיים אחר המהלך באופן חופשי בינינו. כל פגיעה והתעללות בחי או בצומח תביא לידי הרחקה מיידית מהכפר הירוק.

 
קוד הלבוש

קוד הלבוש בכפר הירוק נקבע בשיח בין תלמידי הכפר, הצוות החינוכי וההנהלה.

בשנת הלימודים תשפ"ג עודכן קוד הלבוש ואושר על ידי הנהלת הכפר הירוק ומועצת התלמידים.

תלמידי הכפר הירוק נדרשים לכבד את קוד הלבוש ולפעול על פי. 

דילוג לתוכן