נוסטלגיה

אלבום גרשון גפן (פאיאנס)

כפר הנוער "הכפר הירוק"

תמונות המחזור של הכפר הירוק