אודות הכפר

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול הוא פינת חמד ירוקה ופורחת בלב אזור המרכז בין רמת השרון לתל אביב. הכפר הירוק נוסד בשנת 1950.  מייסדו , גרשון זק היה מפקדו הראשון של חיל הים ויועצו של דוד בן גוריון לענייני תכנון ובנייה .

החזון שהדריך את גרשון זק בהקמת כפר נוער היה חזונה של הציונות הסוציאליסטית החלוצית והצורך בשילובם ובקידומם של צעירים עולים בחברה הישראלית המתחדשת. גרשון זק רצה להקים כפר נוער שיהא בו משהו ייחודי: שתהיה בו חברת נוער עצמאית ובעלת תחומי פעולה מוגדרים הנמסרים לה בשלמותם, ללא זכות התערבות המבוגרים – פרט לבריאות, לביטחון ולבית הספר. גישה זו הייתה אחת מאבני היסוד של החינוך החברתי שהיה ייחודי לכפר הירוק.

כיום מתחנכים בכפר כ-500 תלמידי פנימייה וכ-2,000 תלמידי חוץ, ילידי הארץ ועולים חדשים, הלומדים יחד וחיים בפנימייה חמה ומטופחת.

אני מאמין וחזון הכפר

הכפר הירוק חותר להיות ארגון מוביל, מעורב בסביבתו ומחויב לחברה ולמדינה. אנו שואפים לעצב סביבה ארגונית וחינוכית מעצימה, המטפחת את המיטביות האישית והקבוצתית, מרחב חינוכי המבוסס על שותפות ומעורבות, על דיאלוג מתמיד ועל עבודת צוות.

אנו יוצרים את התנאים להתנסויות מגוונות המסייעות להצמחת אדם אוטונומי, נושא ערכים, מוכן ונכון לתרום לזולתו.

הכפר הירוק רואה עצמו כקהילה רב-תרבותית, המעודדת ביטוי של כל יחיד וכל קבוצה, ובונה את ה"יחד" על ערכים משותפים של סובלנות, התחשבות הדדית וכבוד הדדי.

בית הספר בכפר הירוק פועל כחממה של מצוינות לימודית וחינוכית. המגמות הפועלות בבית הספר הן: מדעים, "מופת", מחוננים, מנהיגות, קדם רפואה ווטרינריה, מוסיקה, טלוויזיה וקולנוע, הנדסת תוכנה, אמנויות העיצוב, תיאטרון, ביולוגיה מדעית, ביולוגיה חקלאית, ביואינפורמטיקה, כימיה, פיזיקה, קדם עתידים, חשמל.

הכפר הירוק

למעל מיובל
וממשיכים לצמוח לפסגות חדשות

חדשנות ויזמות – זה בטבע שלנו

הכפר הירוק מוביל חזון שיש בו חשיבה מתמדת על המחר