אודות הכפר

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול הוא כפר נוער חקלאי, ירוק ופורח,  הממוקם בלב אזור המרכז בין רמת השרון לתל אביב. הכפר הירוק נוסד בשנת 1950.  מייסדו , גרשון זק היה מפקדו הראשון של חיל הים ויועצו של דוד בן גוריון לענייני תכנון ובנייה .

החזון שהדריך את גרשון זק בהקמת כפר נוער היה חזונה של הציונות החלוצית והצורך בשילובם ובקידומם של צעירים עולים בחברה הישראלית המתחדשת. גרשון זק רצה להקים כפר נוער שיהא בו משהו ייחודי: שתהיה בו חברת נוער עצמאית ובעלת תחומי פעולה מוגדרים הנמסרים לה בשלמותם, ללא זכות התערבות המבוגרים – פרט לבריאות, לביטחון ולבית הספר. גישה זו הייתה אחת מאבני היסוד של החינוך החברתי שהיה ייחודי לכפר הירוק.

כפר הנוער הכפר הירוק לא זנח את חזון חברת הנוער אך השתנה לאורך השנים, והתאים את עצמו לתקופה ולזמן הנוכחי.

הערכים המשותפים לקהילת הכפר הירוק הם בראש ובראשונה ערכי הדמוקרטיה והליברליזם, המשתקפים במגילת העצמאות – שוויון זכויות בלי הבדל של דת, גזע ומין; חירות, צדק ושלום;  חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות.

אנו בכפר הירוק פועלים על בסיס ערכים של סובלנות וסבלנות,  ערבות הדדית, מתן כבוד אחד לשני, קבלה של האחר והשונה, התנדבות ותרומה למען הקהילה, ושמירה על הסביבה בה אנו חיים. 

אוכלוסיית חניכי הכפר הירוק הטרוגנית ומגוונת. מתחנכים בכפר הירוק ילידי הארץ לצד עולים חדשים ועולים וותיקים, בני נוער ממרכז הארץ לצד בני נוער מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית, בני נוער ממשפחות בעלות יכולת כלכלית גבוהה לצד בני נוער חסרי עורף משפחתי, בני נוער על כל הקשת המגדרית, החברתית, והרגשית.

כיום פועלות בכפר הירוק חמש מסגרות חינוכיות בהן לומדים ומתחנכים יחד בני הנוער: 

  • בית הספר השש שנתי בו לומדים כ-2450 תלמידים בכיתות ז' עד י"ב.
  • הפנימייה בה מתחנכים כ-460 חניכים בכיתות ז' עד י"ב.
  • בית הספר הבינלאומי למזרח הים התיכון – EMIS – בו לומדים 170 בני נוער בכיתות י' עד י"ב מישראל ומרחבי העולם.
  • הפנימייה הבינלאומית בה מתחנכים 170 תלמידי EMIS במהלך שנות לימודיהם בישראל.
  • ארבעת המשפחתונים של המפעל להכשרת ילדי ישראל בהם מתחנכים 50 ילדים ובני נוער מגיל 5 ועד 18 .

חזון הכפר

קהילה מחנכת – אנו שואפים לעצב סביבה חינוכית מעצימה, המאפשרת מחד, צמצום  פערים, שיקום והתפתחות מואצת ומאידך, מטפחת את המיטביות האישית והקבוצתית בתוך קהילה חינוכית המבוססת על שותפות ומעורבות, על דיאלוג מתמיד ועל עבודת צוות. 

קהילת הכפר הירוק תדאג למוגנות התלמידים, ולא תאפשר גילויי אפליה על רקע מגדר, דת, מוצא, רקע כלכלי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית. 

חברי קהילת הכפר הירוק ינהגו בכבוד, בשקיפות ובהוגנות. הקהילה המחנכת תשאף להתפתחותם של בני הנוער והפיכתם לבני אדם שלמים, בעלי זהות איתנה וסולם ערכי שיאפשר  להם להוביל את מדינת ישראל בעתיד. 

מיקסום הפוטנציאל  – הכפר הירוק יפעל באופן שיאפשר לבני הנוער המתחנכים בו למקסם את הפוטנציאל האישי, הערכי, החברתי והלימודי שלהם.

קידמה – הכפר הירוק ישמור על התרבות והמסורות שהתפתחו בו במשך שנות קיומו, ואשר תרמו להתפתחות החברתית והערכית של בני הנוער המתחנכים בו. מאידך, ישאף הכפר הירוק להיות ארגון מוביל אשר ישלב קידמה חינוכית וטכנולוגית וידאג לביצוע תהליכים אשר יקדמו את כפר הנוער לעבר המאה ה-21. 

חינוך סביבתי וחקלאי – אחריות לעתיד –  הכפר הירוק ירתום את המשק החקלאי ואת המרחבים החקלאיים, כדי להתמודד ברמה החינוכית והמעשית עם סוגיות הנובעות ממשבר האקלים הפוקד את כדור הארץ ואת האנושות כולה.
המשק החקלאי יהווה כר ליזמות, להובלת שינוי ולאקטיביזם סביבתי למטרות שמירה על הטבע ועל כדור הארץ.  נמשיך לדאוג ולשמור על השטחים הירוקים עליהם מופקד הכפר הירוק ונאפשר לקהילה לקחת חלק בעשייה החקלאית והסביבתית. 

דילוג לתוכן