אודות הכפר

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול הוא כפר נוער חקלאי, ירוק ופורח,  הממוקם בלב אזור המרכז בין רמת השרון לתל אביב. הכפר הירוק נוסד בשנת 1950.  מייסדו , גרשון זק היה מפקדו הראשון של חיל הים ויועצו של דוד בן גוריון לענייני תכנון ובנייה .

החזון שהדריך את גרשון זק בהקמת כפר נוער היה חזונה של הציונות החלוצית והצורך בשילובם ובקידומם של צעירים עולים בחברה הישראלית המתחדשת. גרשון זק רצה להקים כפר נוער שיהא בו משהו ייחודי: שתהיה בו חברת נוער עצמאית ובעלת תחומי פעולה מוגדרים הנמסרים לה בשלמותם, ללא זכות התערבות המבוגרים – פרט לבריאות, לביטחון ולבית הספר. גישה זו הייתה אחת מאבני היסוד של החינוך החברתי שהיה ייחודי לכפר הירוק.

כפר הנוער הכפר הירוק לא זנח את חזון חברת הנוער אך השתנה לאורך השנים, והתאים את עצמו לתקופה ולזמן הנוכחי.

אוכלוסיית חניכי הכפר הירוק הטרוגנית ומגוונת. מתחנכים בכפר הירוק ילידי הארץ לצד עולים חדשים ועולים וותיקים, בני נוער ממרכז הארץ לצד בני נוער מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית, בני נוער ממשפחות בעלות יכולת כלכלית גבוהה לצד בני נוער חסרי עורף משפחתי, בני נוער על כל הקשת המגדרית, החברתית, והרגשית.

כיום פועלים בכפר הירוק חמישה מסגרות חינוכיות בהם לומדים ומתחנכים יחד בני הנוער: 

  • בית הספר השש שנתי בו לומדים כ-2500 תלמידים בכיתות ז' עד י"ב.
  • הפנימייה בה מתחנכים כ-460 חניכים בכיתות ז' עד י"ב.
  • בית הספר הבינלאומי למזרח הים התיכון – EMIS – בו לומדים 170 בני נוער בכיתות י' עד י"ב מישראל ומרחבי העולם.
  • הפנימייה הבינלאומית בה מתחנכים 170 תלמידי EMIS במהלך שנות לימודיהם בישראל.
  • ארבעת המשפחתונים של המפעל להכשרת ילדי ישראל בהם מתחנכים 45 ילדים ובני נוער מגיל 5 ועד 18 .

חזון הכפר

מיקסום הפוטנציאל  – תכליתו של הכפר הירוק לאפשר לבני הנוער המתחנכים בו למקסם את הפוטנציאל האישי, הערכי, החברתי והלימודי שלהם.

קידמה – הכפר הירוק חותר להיות ארגון מוביל השואף קדימה. מחד, ישמור הכפר הירוק על התרבות והמסורות שהתפתחו בו במשך שנות קיומו, ואשר תרמו להתפתחות החברתית והערכית של בני הנוער המתחנכים בו. מאידך ישאף הכפר הירוק לקידמה חינוכית וטכנולוגית וידאג לביצוע תהליכים אשר יקדמו את כפר הנוער לעבר המאה ה-21.

 קהילה מחנכת – אנו שואפים לעצב סביבה ארגונית וחינוכית מעצימה, המאפשרת מחד, צמצום  פערים, שיקום והתפתחות מואצת ומאידך, מטפחת את המיטביות האישית והקבוצתית בתוך קהילה חינוכית המבוססת על שותפות ומעורבות, על דיאלוג מתמיד ועל עבודת צוות. 

חינוך סביבתי – אחריות לעתיד – הכפר הירוק ירתום את המשק החקלאי ואת המרחבים החקלאיים, אשר יהוו כר ליזמות, להובלת שינוי ולאקטיביזם סביבתי למטרות שמירה על הטבע ועל כדור הארץ.  נמשיך לדאוג ולשמור על השטחים הירוקים עליהם מופקד הכפר הירוק ונאפשר לקהילה לקחת חלק בעשייה החקלאית והסביבתית.