לוח צלצולים

שיעור ראשון7:45-8:30
שיעור שני8:30-9:15
הפסקה9:15-9:35
שיעור שלישי9:35-10:20
שיעור רביעי10:20-11:00
הפסקה11:00-11:10
שיעור חמישי11:10-11:55
שיעור שישי (אוכל א)11:55-12:35
הפסקה12:35-12:45
שיעור שביעי (אוכל ב)12:45-13:30
שיעור שמיני (אוכל ג)13:30-14:10
הפסקה14:10-14:15
שיעור תשיעי (אוכל ד)14:15-14:55
הפסקה14:55-15:00
שיעור עשירי15:00-15:40
שיעור אחד עשר15:40-16:20

לוח צלצולים של הכפר הירוק

דילוג לתוכן