מסלול כיתת מחוננים

תוכנית הלימודים היא בשיתוף המחלקה למחוננים במשרד החינוך, ומיועדת לתלמידי חוץ שאין במקום יישובם כיתות ייחודיות למחוננים ולתלמידי פנימייה מכל רחבי הארץ. בכיתות שבהן לומדים תלמידים מחוננים במשך כל ימות השבוע, מבוססת תכנית הלימודים הנלמדת על התכנית הרגילה. התכנית בכיתות אלה מעמיקה, מרחיבה, מאתגרת ומעשירה את התכנית הרגילה.
כמו כן, נוספים לה נושאים ייחודיים ברמה מוגברת. לתלמידים המעוניינים בכך, קיימת האפשרות לשלב לימודים לקראת תואר אקדמי במהלך הלימודים בתיכון.

המייחד את הלימודים בכיתות המחוננים מתאפיין בקצב לימודים מוגבר, כאשר פחות זמן מוקדש לרכישת הידע ויותר להעמקה, להרחבה ולפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה: בדרכי הוראה שונות, התמקדות בעידוד למידה ומחקר עצמאיים ובשילוב עם אוניברסיטאות, באמצעות שיעורי העשרה, ימי עיון או השתלבות כתלמידים במעמד מיוחד במקצועות שונים.