המשק החקלאי החינוכי של הכפר הירוק

המשק החקלאי החינוכי בכפר הירוק הוא מרכיב מרכזי ומהווה חלק בלתי נפרד מתהליך ההתחנכות בכפר הירוק. 
המשק החינוכי של הכפר הירוק, שהוא מן הגדולים והמפותחים בין כפרי הנוער,  מושתת בעיקרו על התנסות מעשית ואקטיבית של התלמידים הן במשק החי והן בשדות החקלאיים. אנו מאמינים כי ההתנסות במשק ובשדות מהווים מרכיב חשוב ביצירת תחושת השייכות של התלמידים בכפר הירוק. 

האתגרים העומדים בפני החקלאות המסורתית

כיום אנו נקראים להתמודד עם סוגיית הרלוונטיות של החקלאות הקלאסית כחלק מתהליך ההתחנכות של בני נוער בכפר.  הכפר הירוק פועל למען "הרמת הדגל" בהפיכת החקלאות למוקד עשייה מרכזי בהתמודדות של מדינת ישראל עם משבר האקלים.

לאחר שנים של גלובליזציה, שבה מדינות נסמכו על תוצרת חקלאית של מדינות אחרות והתמקדו בסחר בין מדינתי, צף ועולה הצורך של המדינות בטיפוח וקידום חקלאות מקומית. משבר הקורונה והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה הדגימו מדוע לא ניתן להסתמך רק על ייבוא כמקור תזונתי, ומדוע נדרש ביטחון תזונתי. אחד האתגרים בהם מתמודדת מדינת ישראל ומדינות העולם היא הבטחת המזון לאוכלוסיית המדינה.

משבר האקלים ובמיוחד ההתחממות הגלובאלית, יצרו תנאי טבע חריגים ובלתי צפויים – שריפות ענק, הצפות, שטפונות ועוד ארועי קיצון. כל אלו מעמידים בסכנה את החקלאות המסורתית ומחייבים לנקוט בפעולות ברמה המיידית, על מנת להבטיח מזון לאוכלוסייה.  כדי להתמודד עם משבר האקלים, נוקטות המדינות בשני אפיקי מדיניות: הפחתת פליטות לאטמוספירה וביצוע התאמות למצב החדש. לאחר עשור בו התמקדו בעיקר בצמצום פליטות, מדינות העולם מתחילות להבין כי יש לפעול על בסיס מדיניות של התאמות (אדפטציה) לתנאים החדשים.  לחקלאות יש תפקיד מרכזי ביצירת התאמות לשינויי האקלים ולמצבי הקיצון הבלתי צפויים.

חזון המשק החקלאי של הכפר הירוק

הכפר הירוק רואה בחקלאות פוטנציאל חינוכי ולאומי אדיר, לאחר שנים של סטגנציה, ואפשרות לחלוציות אמיתית שתביא את ישראל להוביל את העולם בחינוך החקלאי, במחקר ובחדשנות בתחום זה.  פיתוח זנים חדשים, שימוש ב-AI לצורך טיוב החשיבה החקלאית ופיתוח טכנולוגיות חדשניות – כל אלו הכרחיים על מנת להתאים את החקלאות לעולם החדש.

הכפר הירוק רואה את עצמו כארגון חינוכי אשר יהווה כר למחקר, לפיתוח ולחינוך לחקלאות מתקדמת, אשר תאפשר שמירה על הרצף החקלאי גם במצבי הקיצון ותחת משבר האקלים הנוכחי. עם שיתופי פעולה נכונים, הכפר הירוק יהווה קרקע ניסיונית למציאת פתרונות יצירתיים לגידולי מזון וגם לשמירה על הסביבה. 


דילוג לתוכן