אודות המשק החקלאי

המשק החקלאי בכפר הירוק הוא מרכיב חשוב בחיי התלמיד/ה בכפרנו . המשק, שהוא מן הגדולים והמפותחים בין בתי הספר החקלאיים מושתת בעיקרו על עבודת תלמידים ומהווה מרכיב חשוב ביצירת תחושת השייכות של התלמידים בכפר הירוק . 
זוהי סביבה מאתגרת ומתפתחת, המוסיפה את חלקה בתהליך עיצוב אישיותו של החניך ובסיפוק הצרכים הרגשיים .
אנו מאמינים כי על ידי לימוד מתוך מעשה ובאמצעות קשר בלתי פורמאלי עם המבוגרים, מרכזי הענפים, אנו מקנים לתלמידים העובדים במשק :

·         מוסר עבודה

·         אחריות אישית

·         מודעות לאיכות הסביבה

·         ביטחון עצמי

·         תחושת סיפוק והצלחה