הליך ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב

להרשמה לפנימייה לשנת הלימודים תשפ"ב