עמותת בוגרי וידידי הכפר הירוק

עמותת בוגרי וידידי הכפר הירוק פועלת למען קידומו ופיתוחו של הכפר הירוק.

מוביל את העמותה הרמטכ"ל היוצא ובוגר הכפר הירוק, בני גנץ.