תלמידי אמיס- בית הספר הבינלאומי בכפר הירוק בכנס באו"ם