לוקר אמבין

הורים יקרים,

כמידי שנה, בית הספר בשיתוף מנהיגות הורים, מאפשר לתלמידים לשכור לוקר לשימושם האישי במהלך השנה. הזמנת הלוקר מתבצעת ישירות מול חברת לוקר אמבין.

כדי להקל על עומס הפניות, גם השנה נמשיך בפיצול מועדי ההזמנות ללוקרים למספר פעימות כדלקמן:
יום ג' 2021.8.24 – כיתות ט', החל מהשעה 00:12 .
יום ד' 2021.8.25 – כיתות ח', החל מהשעה 00:12 .
יום ה' 2021.8.26 – כיתות בבניין ברוש ובנין המעבדות, החל מהשעה 00:12 .
יום א' 2021.8.29 – כיתות ז', החל מהשעה 00:12 .
יום ב' 2021.8.30 – תיכון, החל מהשעה 00:9 .

המחיר ללוקר הינו 110 ש"ח + 25 ש"ח דמי שימוש חד פעמים (בהזמנה הראשונה) עבור המנעול.

אחים זכאים להנחה של 10 ש"ח, החל מהאח השני, ובלבד שההזמנה תתבצע דרך הטלפון.

דמי השימוש יוחזרו בתום תקופות השימוש, לפי בקשתכם את החברה ובכפוף להחזרת מנעול תקין.

יודגש כי יש להזמין את הלוקרים עם מספרי ת.ז. של הילדים. כמו כן תלמידים שהיה להם בעבר לוקר בחברת לוקר אמבין, כולל בבית הספר היסודי, פטורים מתשלום דמי השימוש (בתנאי שהחזירו את המנעול בתום שנת השכירות
האחרונה.)

את הלוקרים ניתן יהיה להזמין : באתר החברה של לוקר אמבין.

לתשומת לבכם טבלת מיקומי הכיתות תפורסם, ע"י בית הספר, במועד קרוב למועד פתיחת הזמנת הלוקרים.

חברת לוקר אמבין תפרסם באתר החברה מתחמים מומלצים של לוקרים לכל כיתה (כל מתחם משרת מספר כיתות סמוכות), לפי שיבוץ הכיתות שיימסר לה. יחד עם זאת, הורים ותלמידים המעוניינים בארון או תא מסוימים, מוזמנים להגיע לבית הספר, כדי לבדוק (מתחם, מספר ארון ומספר תא) הסמוכים לכיתה הרלבנטית.

אנו מאוד מבקשים להדגיש כי אין לפנות לבית הספר בכל ענין הנוגע ללוקרים וכי יש לפנות אך ורק לחברת לוקר אמבין. ההזמנה מבוצעת ישירות מול המפעיל, חברת "לוקר אמבין".

כדי לסייע להורים, הקימה מנהיגות הורים צוות שיהיה זמין במועדים הרלבנטיים כדי לסייע בשאלות.

דניאלה צולר – 054-535-5630
רפי רומנו – 052-253-5005
מירב כהן – 050-656-5123
שלומית ארליך – 054-444-1685
אורלי שפירא – 052-273-5603

נציגי החברה יהיו בבית הספר בימים הראשונים ללימודים כדי לסייע לתלמידים בפתיחת לוקרים ובכל עניין נוסף שיידרש