התאמות היבחנות לתלמידים

התאמות לתלמידים לבית הספר התיכון ולבחינות הבגרות

ישנן שלוש סוגי אוכלוסיות תלמידים אשר זכאים להתאמות:

1.      עולים חדשים ותושבים חוזרים

2.      תלמידים הזכאים לתמיכה דיפרנציאלית

3.      תלמידים הזקוקים להתאמות

 

עולים חדשים ותושבים חוזרים

עולים חדשים זכאים להתאמות מיוחדות על פי חוזר מנכ"ל ובהתאם למספר השנים מאז עלייתם ארצה.

יחד עם זאת, ישנן התאמות שאינן ניתנות באופן אוטומטי לעולים חדשים או תושבים חוזרים, ויש להגיש עבורם בקשה באמצעות וועדת ההתאמות המחוזית.

 

תלמידים הזקוקים לתמיכה דיפרנציאלית

תלמידים אלו זכאים להתאמות ייחודיות בהתאם להחלטה של וועדת השמה. הטיפול בהם נעשה על ידי רכזת השילוב וההכלה, גב' אילה בר.

 

תלמידים הזקוקים להתאמות

במעבר מהחטיבה לתיכון, התאמות שהומלצו במהלך הלימודים בחטיבה, אינן תקפות ללימודים בתיכון.

הצוות הייעוצי של בית הספר התיכון, רשאי לאשר מתן התאמה של "הארכת זמן" בלבד, בהיקף של 25%, ובהתאם להמלצות האבחון הפסיכו-דידקטי של התלמיד או בהמלצת רופא נוירולוג. 

כדי לקבל אישור להתאמות מיוחדות בתיכון ובבחינות הבגרות, בית הספר פונה לוועדה מחוזית ומגיש את הבקשות עבור התלמידים. נוסף לוועדה המחוזית קיימת וועדת חריגים וכן ועדת ערעורים עליונה.

1.      התאמות שמוגשות לוועדה מחוזית  – מבחנים מותאמים (צמצום בכמות השאלות בבחינה), הקלדה במקום כתיבה ובחינה בעל פה.

2.      התאמות שמוגשות לוועדת חריגים  – הארכת זמן מעבר ל-25%, ובקשות מיוחדות על רקע נפשי ורפואי.

3.      ועדת ערעורים עליונה – ביה"ס רשאי לערער על החלטה של ועדה מחוזית.

4.      בית המשפט – ההורים בלבד רשאים לפנות לבית המשפט כוועדת ערר אחרונה.

 

לצורך קבלת התאמות, ביה"ס נדרש להכין "תיק התאמות" לכל תלמיד ותלמיד הזקוק לכך. התיק כולל המלצות מורים, מבחנים משווים שנעשו במהלך השנה, מכתבי התלמידים, אבחונים וטפסים שונים.

 

דרכי פנייה לרכזת התאמות בית הספר

טלפון: 03-6455621

דוא"ל: noymanmali@gmail.com

משו"ב – מלכה נוימן

דילוג לתוכן