עבודות קיץ במתמטיקה

תלמידי תיכון

תלמידים יקרים,

לפניכם הסבר על עבודת הקיץ במתמטיקה. את העבודה יש להגיש בשיעור מתמטיקה הראשון של שנת הלימודים. עבודת הקיץ תסייע לכם לחזור על חומר הלימוד לקראת שנת הלימוד, ולפתוח את השנה ברמת לימודים טובה. אנו ממליצים שלא לדחות את העבודה לסוף החופשה, אלא ללמוד בצורה מתונה לאורך זמן.

תלמידים חדשים בכפר ותלמידים המבקשים לשנות את שיבוצם ולהיבחן במבחן מעבר, יגישו את העבודה ביום הבחינה עצמה. אלה מועדי הבחינות המעבר:

מבחן לתלמידים העולים לשכבה י': 5 בספטמבר 2023

מבחן לתלמידים העולים לשכבה י"א: 4 בספטמבר 2023

תלמידי חטיבה

תלמידים יקרים,

בקישורים בטבלה המצורפת תמצאו הסבר על עבודת הקיץ במתמטיקה. בבקשה קראו בעיון
כל תלמידי השכבה מחוייבים בעבודת קיץ אותה יגישו למורה בשיעור מתמטיקה הראשון.

תלמידי פנימייה חדשים העולים לכיתה ט' בשנה"ל תשפ"ד

עבודת קיץ לתלמידים העולים לכיתה ט' מנהיגות רמה א':

https://drive.google.com/file/d/1MOlEaG_tAw6x9IDLScCyvSN-pFsIGRHO/view?usp=drive_link

עבודת קיץ לתלמידים העולים לכיתה ט' מנהיגות רמה ב':

https://drive.google.com/file/d/1a24U-CuB9T6p4U1SNWwnWWlV8McPpwF-/view?usp=drive_link

עבודת קיץ לתלמידים העולים לכיתה ט' מנהיגות רמה ג':

https://drive.google.com/file/d/1ercZoTdt-lvpmHXbhtScxvmgfiYX9CCn/view?usp=drive_link

דילוג לתוכן