עבודות לקיץ

מכתב לתלמידים העולים יא'

משימת קריאה – Summer reading letter

עבודות קיץ במתמטיקה 2021

עבודת חזרה לקיץ תשפ״א כיתות י' – אידיאולוגיה